601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Samorządowe Kawiarenki Obywatelskie

05.2019 – 12.2019

Projekt zakłada aktywizację społeczną młodzieży z Kielc poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat samorządu i polityki młodzieżowej w mieście. Zadanie będzie przebiegać kilkuetapowo.

Pierwszym etapem będą kawiarenki obywatelskie na których młodzież ze szkół średnich oraz studenci w nieformalny sposób podyskutują z ekspertami w nieformalny sposób.

W drugim etapie najaktywniejsza młodzież, która brała udział w kawiarenkach będzie uczestniczyć wspólnie z animatorem społecznym w sesjach seniorskich i młodzieżowych Rady Miasta i Sejmiku Województwa oraz spotkanie ewaluacyjne dla wszystkich uczestników projektu.

Na koniec projektu przewiduje się finał z podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów.