601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com
Uniwersytet Aktywnego Seniora

Uniwersytet Aktywnego Seniora

Okres realizacji: 1.05.2014 – 31.10.2014

Partnerzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, MOPR Kielce,

Stowarzyszenie realizowało projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora skierowany do seniorów 60+.  Dzięki temu od czerwca do października seniorzy z Kielc uczestniczyli w warsztatach, podczas których brali udział w dyskusjach akademickich na bieżące tematy społeczne, poznali sposoby na aktywne włączanie się w życie lokalnej społeczności, czy też zdobywali umiejętności realizacji własnych projektów dotyczących zmiany społecznej, wzrostu aktywności obywatelskiej albo rozwiązania lokalnych problemów.

Uczestnicy w ramach warsztatów podejmowali lokalne inicjatywy społeczne zaplanowane na zajęciach oraz wzięli udział w debacie oksfordzkiej w murach uniwersyteckich. Całość projektu zakończyła publikacja.

Projekt w kwocie ponad 40 tys. zł dofinansowany był z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020

Strona projektu: www.uas.org.pl