601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com
Rzecznik Spraw Lokalnych

Rzecznik Spraw Lokalnych

Okres realizacji: 1.06.2014 – 1.12.2014

Celem projektu Rzecznik Spraw Lokalnych było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat rozwiązywania lokalnych problemów poprzez rzecznictwo oraz tworzenie różnorodnych form komunikacyjnych wobec lokalnych aktorów przy wykorzystaniu m.in. metod audiowizualnych. Projekt jest realizowany poprzez 4 działania:

Głos obywatelski ? Działanie zakładało stworzenie doraźnej oraz stałej przestrzeni wymiany problemów i braków w społecznej infrastrukturze trzech kieleckich sąsiedztw (na Zagórzu, Bukówce, Ślichowicach) poprzez inicjatywy mieszkańców

Zmień Swoje Sąsiedztwo –  Działanie przewidywało zorganizowanie 3 seminariów edukacyjnych i 3 seminariów informacyjno-edukacyjnych w trzech kieleckich sąsiedztwach: na Zagórzu, Bukówce, Ślichowicach w celu inicjacji dyskusji dotyczącej lokalnych problemów i braków

Warsztaty Rzecznika Spraw Lokalnych ? Działanie przewidywałó przeprowadzenie 24 godzin warsztatów ze skutecznego rzecznictwa przy użyciu metod audio-wizualnych

Punkt Wspierania Sąsiedztw ? Działanie przewidywało wsparcie merytoryczne społeczności sąsiedzkich w działaniach główne rzeczniczych.

Całość wpłynęła długofalowo na wsparcie społeczności sąsiedzkich w Kielcach w wyrażaniu swoich potrzeb i ich skutecznym komunikowaniu lokalnym aktorom społecznym. Całość projektu zakończyła publikacja.

Projekt w kwocie prawie 40 tys. zł dofinansowany był z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014.