601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com
logo - Priviet

Priviet ? Centrum Inicjatyw Cudzoziemskich

Czas trwania: 1 maja 2015 – 31 grudnia 2015

Partnerzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Klub studencki WSPAK.

Celem projektu byłą społeczna integracja polsko-cudzoziemska oraz aktywizacja obywatelska cudzoziemców poprzez pobudzenie podejmowania inicjatyw prospołecznych przez cudzoziemców studiujących w Kielcach.

Projekt zakładał trzy działania:

  • Cudzoziemski lider w środowisku lokalnym –  integracja społeczności cudzoziemskiej, organizacja Kieleckiego Dnia Cudzoziemca oraz stworzenie informatora dla nowych cudzoziemców zaczynających studia w Kielcach.
  • Asystent cudzoziemca – wyszkolenie asystentów, poprzez warsztaty kompetencji międzykulturowych, wyjazd studyjny oraz bezpośrednią integrację ze studentami cudzoziemskimi.
  • Witamy w Kielcach – zintegrowanie społeczności cudzoziemskiej w pierwszej kolejności odnosząc się do nowych cudzoziemców zaczynających studia w Kielcach od października 2015 roku , poprzez zorganizowanie spotkań integracyjnych oraz warsztatów inicjatyw cudzoziemskich.

Całość miała wpłynąć długoterminowo na stworzenie stałego centrum powitań nowych cudzoziemców w Kielcach funkcjonujące na zasadzie integracji opartej na inicjowaniu działań społecznych.

www.priviet.org.pl