601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com
KCWC

Potrzebujesz wsparcia? Napisz do nas

cudzoziemcy@homopoliticus.org.pl

lub zadzwoń 665 450 507,  786 128 140

Kieleckie Centrum Wsparcia Cudzoziemców

Okres realizacji: Lipiec 2014 – Grudzień 2014

Celem projektu jest zapewnienie cudzoziemcom lepszego dostępu do informacji niezbędnych w funkcjonowaniu na terenie Kielc.  Obsługę zapewniają doradcy-streetworkerzy, którzy odpowiadają na bieżące pytania oraz kierują do odpowiednich instytucji w celu uzyskania dalszej pomocy. W razie potrzeby pracownicy pełnią rolę asystentów w trakcie takich wizyt. Usługi dostępne w Centrum są bezpłatne.W Centrum cudzoziemcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie legalizacji pobytu, kontaktów z urzędami, kontaktów ze szkołami, problemów z dyskryminacją.

W Kielcach mieszka ponad 2 tysiące cudzoziemców. Do najliczniejszych grup należą Ukraińcy, Bułgarzy, Rosjanie i Ormianie. Skala problemów jest duża. Począwszy od problemów z zapisem dzieci do szkół po brak wiedzy dotyczącej oferty miasta. W przyszłości w Stowarzyszeniu chcemy rozszerzyć zakres inicjatyw m.in. o warsztaty wielokulturowe angażujące Polaków i cudzoziemców mieszkających w Kielcach.