601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Szkoły, które są chętne do uczestnictwa w projekcie prosimy o kontakt do Koordynatorki Projektu – Pani Karoliny Kubickiej pod nr tel: 666 034 438 lub mailowa pod adres: shp.kielce@gmail.com.

Edukacja obywatelska – NGO w szkołach

Okres realizacji: 1 kwietnia 2016 – 30 czerwca 2016 

Głównym celem projektu jest uświadomienie i przekazanie bazy wiedzy na temat Organizacji Pozarządowych, które czynnie działają na terenie województwa, Polski i Świata. Przekazane informacje pozwolą adresatom na poznanie nie tylko struktury i zakresu działań organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim na poznanie korzyści płynących z uczestnictwa w nich oraz wspólnego działania na rzecz rozwoju regionu oraz rozwoju osobistego. Projekt ma na celu pokazanie struktury regionalnych działalności organizacji pozarządowych, profitów płynących z aktywnej działalności w nich, propagowania wolontariatu, ale także zagrożeń, które mogą się pojawić na drodze do rozwoju.

Projekt jest skierowany do młodzieży szkolnej, która szuka nowych form działalności i stoi przed wyborem dalszej ścieżki rozwoju naukowego oraz społecznego.

W ramach projektu odbędą się cyklicznego spotkania w formie prelekcji w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa świętokrzyskiego.