601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Uniwersytet Aktywnego Seniora

Okres realizacji: 1.05.2014 – 31.10.2014

Stowarzyszenie realizowało projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora skierowany do seniorów 60+.  Dzięki temu od czerwca do października seniorzy z Kielc uczestniczyli w warsztatach, podczas których brali udział w dyskusjach akademickich na bieżące tematy społeczne, poznali sposoby na aktywne włączanie się w życie lokalnej społeczności, czy też zdobywali umiejętności realizacji własnych projektów dotyczących zmiany społecznej, wzrostu aktywności obywatelskiej albo rozwiązania lokalnych problemów.

Uczestnicy w ramach warsztatów podejmowali lokalne inicjatywy społeczne zaplanowane na zajęciach oraz wzięli udział w debacie oksfordzkiej w murach uniwersyteckich.

Projekt w kwocie ponad 40 tys. zł dofinansowany był z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020

Strona projektu: www.uas.org.pl 

Rzecznik Spraw Lokalnych

Okres realizacji: 1.06.2014 – 1.12.2014

Celem projektu Rzecznik Spraw Lokalnych było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat rozwiązywania lokalnych problemów poprzez rzecznictwo oraz tworzenie różnorodnych form komunikacyjnych wobec lokalnych aktorów przy wykorzystaniu m.in. metod audiowizualnych. Projekt jest realizowany poprzez 4 działania:

Głos obywatelski ? Działanie zakładało stworzenie doraźnej oraz stałej przestrzeni wymiany problemów i braków w społecznej infrastrukturze trzech kieleckich sąsiedztw (na Zagórzu, Bukówce, Ślichowicach) poprzez inicjatywy mieszkańców

Zmień Swoje Sąsiedztwo –  Działanie przewidywało zorganizowanie 3 seminariów edukacyjnych i 3 seminariów informacyjno-edukacyjnych w trzech kieleckich sąsiedztwach: na Zagórzu, Bukówce, Ślichowicach w celu inicjacji dyskusji dotyczącej lokalnych problemów i braków

Warsztaty Rzecznika Spraw Lokalnych ? Działanie przewidywałó przeprowadzenie 24 godzin warsztatów ze skutecznego rzecznictwa przy użyciu metod audio-wizualnych

Punkt Wspierania Sąsiedztw ? Działanie przewidywało wsparcie merytoryczne społeczności sąsiedzkich w działaniach główne rzeczniczych.

Całość wpłyneła długofalowo na wsparcie społeczności sąsiedzkich w Kielcach w wyrażaniu swoich potrzeb i ich skutecznym komunikowaniu lokalnym aktorom społecznym.

Projekt w kwocie prawie 40 tys. zł dofinansowany był z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014.

Wszystko w naszych rękach

Okres realizacji: 1.03.2014 – 30.05.2014

Projekt zakładał zorganizowanie promocji Teatru Zbożowego w Kielcach przez wolontariuszy z Gimnazjum Akademickiego w Kielcach. Wolontariusze dzięki wykorzystaniu wiedzy z marketingu nabytej podczas szkolenia stworzyli strategię promocyjną Teatru. Efektem projektu był rozwój umiejętności w zakresie marketingu oraz pierwsze doświadczenie wolontariackie wśród 15 latków z gimnazjum.

Celem projektu było włączenie gimnazjalistów w działania społeczne poprzez wolontariat. Projekt zakłada: wzrost wiedzy dotyczącej marketingu społecznego organizacji pozarządowej, wzmocnienie merytoryczne Teatru Zbożowego w zakresie promocji, upodmiotowienie gimnazjalistów w zakresie możliwości realizacji własnych przedsięwzięć, opracowanie strategii promocyjnej Teatru Zbożowego.

Projekty realizowany był ze środków własnych w ramach społecznej pracy członków.