601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Jestem kobietą, więc idę. Cytologia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (partner wiodący) w partnerstwie z Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej „PATRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ogólnopolską Organizacją KWIAT KOBIECOŚCI,  Fundacją INVICTUS, Fundacją „Efekt Motyla”  Stowarzyszeniem „Homo Politicus”, Mammografia Sp. z o.o. w ramach:

Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałania RPSW.08.02.03 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe)

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017- 31.07.2019 roku

 

Projekt Jestem kobietą, więc idę. Cytologia skierowany jest do 13414os pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz kobiet w wieku od 25 do 59 w tym do 12414 Kobiet, 1000Mężczyzn ,402 Osób Niepełnosprawnych z terenu KOF. tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasto i Gminę Morawica, Gminy Sitkówka Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik ,Gminy Strawczyn

 

Celem głównym projektu: jest promowanie programów zdrowotnych nastawionych na profilaktykę wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym ukierunkowanym na wczesne wykrywania raka szyjki macicy wśród 13414os. pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz kobiet w wieku od 25 do 59 w tym do 12414 Kobiet, 1000Mężczyzn ,402 Osób Niepełnosprawnych z terenu KOF. tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasto i Gminę Morawica, Gminy Sitkówka Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik ,Gminy Strawczyn

 

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne
  2. Działania edukacyjno-profilaktyczne
  3. Organizacja badań cytologicznych

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu – Marcin Agatowski, tel. 669 430 643

e-mail: cytologia@jestemkobieta.org