601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com
?

Projekty realizowane

Kampus Wolnych Inicjatyw

Kamus Wolnych Inicjatyw

Kieleckie Centrum Wsparcia Cudzoziemców

Kieleckie Centrum Wsparcia Cudzoziemców

Pozostałe działania

Pozostałe działania
?

Projekty zakończone

Rzecznik Spraw Lokalnych

Rzecznik Spraw Lokalnych

Uniwersytet Aktywnego Seniora

Uniwersytet Aktywnego Seniora

Wszystko w naszych rękach