601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Nasze Standardy

Jesteśmy w trakcie przyjmowania standardów realizacji projektów w naszym Stowarzyszeniu. Większość z nich stosujemy obecnie. Będą to następujące polityki, zasady i standardy:

 

DOBRE RZĄDZENIE

zasada demokratycznego zarządzania

zasada równości

zasada uwzględniania wielokulturowości w miejscu pracy i realizacji projektów

zasada mobilności i zarządzania w oparciu o narzędzia on-line

zasada odpowiedzialności wobec społeczeństwa (wybór lokalnych podwykonawców)

zasada przejrzystości

zasada odpowiadania na potrzeby

zasada efektywności

zasada współpracy z grantodawcami

zasada współpracy z administracją publiczną i sektorem pozarządowym

standardy współpracy z wolontariuszami

standardy ochrony danych osobowych

 

 

PUBLIC RELATIONS

standardy wizerunku i wizualizacji

standardy komunikacji zewnętrznej

standardy komunikacji wewnętrznej

standardy media-relations

 

EWALUACJA

standardy ewaluacji projektów

standardy ewaluacji wewnętrznej

zarządzanie ryzykiem

 

RACHUNKOWOŚĆ

polityka rachunkowości

zasada konkurencyjności

polityka zatrudnienia

standardy umów cywilno-prawnych

zasady wynagrodzeń