601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Media

Stowarzyszenie Homo Politicus to organizacja działająca na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz propagowanie wartości demokracji lokalnej. Stowarzyszenie powstało w 2013. Jego założycielami są absolwenci Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy działali i kierowali Studenckim Kołem Naukowym Homo Politicus. Widząc potrzebę dalszego rozwoju na szczeblu społecznym, oraz dbając o interes regionu świętokrzyskiego i Kielc, założyliśmy organizację pozarządową.

Nasze wartości: W działaniach kierujemy się ideą społeczeństwa obywatelskiego, ideą partycypacji społecznej, ideą różnorodności, samorządności oraz pluralizmu.

Pojęcie Homo Politicus (dosłownie człowiek polityczny) tłumaczymy jako Świadomy Obywatel

Stowarzyszenie przyjęło 3 główne działania na najbliższe lata:

  • Działania aktywizujące społeczności sąsiedzkie w Kielcach.
  • Praca z kieleckimi imigrantami w zakresie integracji i wsparcia doradczego.
  • Działania mające na celu wzrost aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców.

Więcej w dziale Strategia

Homo Politicus realizuje projekty”Kampus Wolnych Inicjatyw”, Jestem Kobietą więc idę. Cytologia, Aktywni niepełnosprawni oraz pozostałe działania takie jak edukacja obywatelska/

Stowarzyszenie realizowało w przeszłości projekty: „Priviet – „Centrum Inicjatyw Cudzoziemskich”, „Edukacja obywatelska – NGO w szkołach”Kieleckie Centrum Wsparcia Cudzoziemców”Uniwersytet Aktywnego Seniora”, „Rzecznik Spraw Lokalnych”,  oraz „Wszystko w naszych rękach”.

Więcej w dziale Projekty zakończone

Ponadto byliśmy koalicjantem Kampanii „Bez Nienawiści” oraz koalicjantem organizacji imigranckich. Stowarzyszenie Homo Politicus jest także członkiem Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA i Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Więcej w dziale: Koalicje