601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Świętokrzyska Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA – Sieciowanie organizacji pozarządowych staje się coraz popularniejsze. Nie bez przyczyny – wspólne działanie przynosi wiele korzyści. Chcemy, by efektem naszej pracy była formalnie nawiązana sieć organizacji działająca jako związek stowarzyszeń, dzięki czemu głos młodzieży będzie lepiej słyszalny w regionie. Wierzymy, że działając wspólnie jesteśmy w stanie doprowadzić do znaczących zmian w obszarze polityki młodzieżowej.

www.siecsynergia.pl

 

Sieć SYNERGIA

Nieformalna Koalicja Organizacji Imigranckich – Stowarzyszenie uczestnicy w nieformalnej koalicji organizacji działających na rzecz cudzoziemców w Kielcach. Uczestniczymy w Forach, dyskutujemy na temat dobrych praktyk, tworzymy je oraz wymieniamy się doświadczeniami. Jesteśmy uczestnikiem Forum ds. Polityk Migracyjnych.

www.politykimigracyjne.pl

miejskie polityki migracyjne

Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych to otwarta i dobrowolna forma współpracy. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe z miasta Kielce. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe będzie nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, promocja dobrych przykładów, upowszechnianie dobrych praktyk oraz podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli kieleckiego sektora pozarządowego poprzez organizowane w ramach Forum warsztaty, szkolenia oraz panele dyskusyjne. Forum stworzy również przestrzeń do prowadzenia rozmów/konsultacji z Kieleckim Ratuszem w ważnych dla sektora pozarządowego sprawach. Forum będzie też cenną platformą porozumienia dla samych organizacji pozarządowych.

Kielce

Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie to projekt zaplanowany na lata 2012-2014 przez organizacje młodzieżowe współpracujące z Radą Europy. Jego celem jest walka z rasizmem i dyskryminacją w formie mowy nienawiści obecnej w sieci, poprzez rozwijanie u młodych ludzi i organizacji młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka.

Kampania powstała w celu szerzenia świadomości, zmiany postaw i mobilizacji ludzi do wspólnego działania, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka również w sieci. Chodzi w niej także o zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich ludzi zaangażowanych w realizację podobnych celów i wartości. Rada Europy ma za sobą doświadczenia związane z organizacją kampanii młodzieżowych, przede wszystkim kampanii ?Każdy inny ? wszyscy równi?.

www.beznienawisci.pl

www.nohatespeechmovement.org

beznienawisci