601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Centrum Kieleckich Inicjatyw Obywatelskich

Centrum Kieleckich Organizacji Pozarządowych to projekt kompleksowego wsparci a dla organizacji pozarządowych w Kielcach.

Projekt ma 3 filary: integracyjny, inkubacyjny i edukacyjny.

Integracyjny polega na rejestracji federacji, która do tej pory działa nieformalnie – Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz wsparciu dla organizacji członkowskich.

Drugi filar do stworzenie Centrum Kieleckich Inicjatyw Obywatelskich – miejsca kompleksowego wsparcia dla organizacji pozarządowych z Kielc oraz inkubowania nowych NGO.


Trzeci filar to edukacja historyczno-obywatelska

Kontakt: 601 090 096

NAGRODY KIELECKICH INICJATYW OBYWATELSKICH ROKU 2019