601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Stowarzyszenie Homo Politicus

Kieleckie stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej, które wspiera mieszkańców Kielc i regionu Świętokrzyskiego w możliwości korzystania z demokratycznych swobód oraz rozwija umiejętności współdziałania mieszkańców z instytucjami lokalnymi.

Stowarzyszenie Homo Politicus to organizacja od 2013 roku działająca na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej wśród mieszkańców Kielc. Założycielami Stowarzyszenia są absolwenci Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy działali i kierowali Studenckim Kołem Naukowym Homo Politicus. Widząc potrzebę dalszego rozwoju na szczeblu społecznym oraz dbając o interes mieszkańców Kielc, założyliśmy organizację pozarządową.